Randvikens ansökan om avnotering av aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market är godkänd

Som kommunicerats av Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) genom pressmeddelande publicerat den 13 september 2022, har styrelsen i Randviken ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq har idag godkänt ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel i Randvikens aktier är den 28 september 2022.

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Elias Georgiadis, VD
Telefon: +46 707 96 13 34
elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Redeye är Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-14 18:00 CEST.

Pressmeddelande 14 september 2022 – Ansökan om avnotering godkänd