Randviken förvärvar fastighet för 38 mkr genom JV-bolag

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) bildade den 8 september ett JV-bolag (”JV-bolaget”) tillsammans med Anders Tegelberg AB där Randvikens ägarandel uppgår till 70%. JV-bolaget har denna dag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Porfyren 3 i Lidköping indirekt genom bolagsförvärv (”Förvärvet”). Det överenskomna fastighetsvärdet är 38 mkr och säljare är Lidens Blommor och Trädgård Aktiebolag.

Byggnaden på fastigheten uppfördes 2018 och omfattar cirka 2 300 kvadratmeter uthyrbar area, exkl. utomhusytor, och är fullt uthyrd till Blomsterlandet med en återstående avtalstid om tio år. Tomtarealen är cirka 12 900 kvadratmeter och den totala hyresintäkten uppgår till ca 2,5 mkr per år.

Förvärvet finansieras med sedvanliga banklån och egna medel. Tillträdet beräknas ske under Q1 2022.

Stockholm den 7 december 2021

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolagets Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se