Randviken avyttrar nio fastigheter i Nyköping för 490 mkr

Randviken Fastigheter AB (”Randviken”) har denna dag ingått bindande avtal om att avyttra nio fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen är i linje med den senaste externvärderingen.

Fastigheterna som avyttrats är centralt belägna i Nyköping och består till största del av bostadslägenheter. Köpare är Kungshem Fastigheter som är en fastighetsägare med lokal förvaltningsorganisation i Nyköping. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 23 000 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 26,4 miljoner kronor.

Frånträde sker den 1 september 2022.

”Vi är väldigt glada över att kunna lämna över detta fina och samlade fastighetsbestånd till en så pass ansvarsfull och långsiktig ägare som Kungshem. För Randviken innebär affären en renodling där vi avyttrar större delen av vårt bostadsbestånd och kan nu lägga fullt fokus på vår portfölj av kommersiella fastigheter.

Försäljningslikviden kommer att användas till att amortera seniorlån och brygglån. Genom detta stärks vår finansiella ställning samtidigt som intjäningsförmågan per aktie kommer att förbättras då vi avyttrar fastigheter som har en lägre direktavkastning än vårt genomsnitt och delvis återbetalar lån som har en högre ränta än vårt genomsnitt.” – Gustaf Segerborg, VD Randviken

Stockholm den 1 juli 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Randviken Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022, kl. 12:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

Pressmeddelande 1 juli 2022 – Randviken avyttrar fastigheter i Nyköping