Delårsrapport januari – mars 2022

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende perioden januari – mars 2022. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://randviken.se/investor-relations/rapporter/.

Första kvartalet 2022 i sammandrag

Händelser under kvartalet

Händelser efter kvartalets utgång

VD:s kommentar

”Vi inleder året starkt och ser kraftiga förbättringar i de flesta av våra viktigaste nyckeltal. Förvaltningsresultatet är starkt och såväl långsiktigt substansvärde per aktie som våra fastigheters genomsnittliga direktavkastning har ökat sedan årsskiftet.

Vi har bra aktivitet i uthyrningsverksamheten med totalt 15 nytecknade eller omförhandlade hyresavtal. Sammantaget känns hyresmarknaden fortsatt stark med stor efterfrågan på den typ av lokaler som Randviken tillhandahåller, både vad gäller kontors- och lager/industriytor.”

Gustaf Segerborg, Verkställande direktör

Stockholm 17 maj 2022

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Randviken är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08:00.

Delårsrapport jan-mar 2022 – Randviken Fastigheter

Pressmeddelande 17 maj 2022 – Delårsrapport jan-mar 2022 Randviken Fastigheter