Delårsrapport januari – juni 2022

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende perioden januari – juni 2022. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://randviken.se/investor-relations/rapporter/.

Andra kvartalet 2022 i sammandrag

Perioden januari – juni 2022 i sammandrag

Händelser under kvartalet

Händelser efter kvartalets utgång

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Redeye är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Randviken är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 07:00.

Delårsrapport jan-jun 2022 – Randviken Fastigheter

Pressmeddelande 24 aug 2022 – Delårsrapport jan-juni