Randviken är ett snabbfotat fastighetsbolag med affärsidé att aktivt förvalta och förädla fastigheter.

Om oss

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Randvikens förvaltningsfilosofi bygger på flexibilitet för att skapa bästa möjliga lösning till våra hyresgäster och vårt mål är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för både företag, individer och samhället i stort.

Utöver vårt primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler har vi som ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Vi vill vara en ledande aktör inom den digitala omställningen av fastighetsbranschen.

Våra hyresgäster ska ha möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Utifrån den visionen grundades Randviken våren 2017. Namnet kommer från en plats strax utanför Karlstad i Värmland, där grundarna växte upp.

Per 30 juni

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 mkr

Fastighetsvärde

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 kr

Långsiktigt substansvärde per aktie

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 st

Antal fastigheter

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 tusen

kvadratmeter

Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment i regioner med god ekonomisk tillväxt. Vi har ett opportunistiskt sätt att se på affärsmöjligheter, innebärandes att fastigheter inom samtliga segment kan vara intressanta, givet att det finns en tydlig plan på värdeskpande över tid.

Därtill har vi en tydlig ambition att driva utvecklingen framåt mot ett mer hållbart samhälle, vilket genomsyrar exempelvis investeringsverksamheten, fastighetsförvaltningen och finansieringsverksamheten.

Mål och vision

Vårt mål är att tillhandahålla kvalitativa lokaler och bostäder samt genom förädling och utveckling av dessa möjliggöra en hållbar tillväxt för företag och människor. Randviken siktar mot att bli en ledande aktör inom digital fastighetsoptimering genom att använda oss av disruptiv teknologi och betrakta modern teknik som en integrerad del av kärnverksamheten.

Certified Adviser

Redeye

certifiedadviser@redeye.se / 08 121 576 90