Ledning

Gustaf Segerborg
Född 1987
VD sedan 2021

Gustaf arbetade tidigare på norska oljefonden (NBIM) i London där han var delaktig i att bygga upp fondens fastighetsstrategi i England. Innan dess arbetade Gustaf som transaktionsrådgivare på Tenzing och har även erfarenhet från Fastighets AB LE Lundbergs.

Gustaf har en omfattande erfarenhet från fastighetsförvaltning och transaktioner och var tidigare transaktionschef på Randviken, Polar Structure och Vault Investment Partners.

Utbildning: BSc Fastighet och Finans, KTH, Stockholm, MSc Real Estate, Cass Business School, London

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 217 392 st aktier indirekt genom bolag samt 320 000 teckningsoptioner

Anton Jansson
Född 1991
Transaktionschef sedan 2021

Har tidigare arbetat på Savills IM (fondförvaltare) nordiska kontor med fokus på fastigheter i Norden, innan dess värdering hos JLL

God erfarenhet från transaktioner och analys av fastigheter och arbetade tidigare med transaktioner på Randviken, Polar Structure och Vault Investment Partners.

Utbildning: Master och kandidatexamen i Fastighetsekonomi, KTH.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 65 218 st aktier indirekt genom bolag samt 160 000 teckningsoptioner

Cecilia Ekeblom
Född 1971
Ekonomichef sedan 2021

Tidigare CFO på Nordika Fastigheter och omfattande konsulterfarenhet från finansiell strategisk rådgivning inom fastighetsbranschen. Grundare till rådgivningsbolaget ABOUTVALUE.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 8 696 st aktier indirekt genom bolag

Jakob Paljak
Född 1987
COO sedan 2021

Tidigare Sverigechef på Round Hill Capital och dessförinnan projektutvecklare vid Unibail-Rodamco-Westfield. Gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning, utveckling och transaktioner från den nordiska fastighetsmarknaden.

Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnad, KTH, Stockholm.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 15 000 st aktier samt 160 000 teckningsoptioner

Emil Jansbo
Född 1980
CFO sedan 2021

Tidigare ekonomi- och finansansvarig för Norden vid Savills Investment Management och dessförinnan senior projektledare vid PwC Corporate Finance. Lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, finansiering och finansiell rapportering på den nordiska marknaden.

Utbildning: Civilekonom, finansiell inriktning, Linköpings universitet.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 4 000 st aktier, 160 000 teckningsoptioner

Styrelse

Tobias Emanuelsson
Född 1978
Ordförande sedan 2021

Grundare av Randviken, grundare och VD för Polar Structure, och Vault Investment Partners samt dessförinnan grundare av Scandinavian Property Group. Sitter för närvarande i styrelsen för HEBA Fastighets AB.

Utbildning: Idrottsgymnasium

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 4 753 705 st aktier indirekt genom bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Lars Tagesson
Född 1959
Ledamot sedan 2021

För närvarande Vice VD och COO för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Tidigare medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB. Tidigare Vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.

Utbildning: Grundskola

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 40 000 st

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Robin Rutili
Född 1973
Ledamot sedan 2021

Grundare och VD för Vincero, grundare av investmentbolaget Buildroid, ordförande i Netmore Group, medgrundare av Doktor.se, Dentalum AB samt Hidden Dreams.

Utbildning: BA International Management, University of Minnesota. Ekonomikandidat Managerial Control Systems, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 797 174 st aktier indirekt genom bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Brodin
Född 1967
Ledamot sedan 2021

Tidigare VD för Offentliga Hus och Stendörren samt för Cartera AB och StayAt Hotel Apartments AB. Tidigare medgrundare för fastighetsfonden Mengus. Fredrik var även delaktig i grundandet av D. Carnegie & Co som idag är Hembla AB.

Utbildning: Civilingenjör, KTH.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 26 325 st aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Douglas Westerberg
Född 1989
Ledamot sedan 2021

Medgrundare av Newtor Property Group och ordförande för Nötudden Fastigheter. Styrelseledamot i Nötudden Capital med fokus på industriella förvärv samt tidiga investeringar i teknikbolag såsom Budbee, War On Cancer, TrackLib, Mendi m.fl.

Utbildning: Ekonomi Kandidatexamen, Stockholms Universitet. Master of International Business, Hult Business School.

Aktieinnehav i Randviken per den 31 dec 2021: 5 106 059 st aktier indirekt genom bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Ansvarig revisor

Magnus Thorling
PwC