Ledning

Elias Giorgiadis

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2022

Född: 1978

Arbetslivserfarenhet: Elias har drivit sina egna verksamheter som VD under 23 år inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Amasten Fastigheter AB (publ) och styrelseledamot i Handelsbankens styrelse i Skärholmen

Utbildning: Gymnasium inom handel

Andra pågående uppdrag: VD och Koncernchef Sterner Stenhus-gruppen och Stenhus Fastigheter i Norden AB, samt styrelseledamot i koncernens bolag, Styrelseordförande Premia Properties SA

Innehav i Randviken Fastigheter: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

Styrelse

Elias Giorgiadis

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2022

Född: 1978

Arbetslivserfarenhet: Elias har drivit sina egna verksamheter som VD under 23 år inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Amasten Fastigheter AB (publ) och styrelseledamot i Handelsbankens styrelse i Skärholmen

Utbildning: Gymnasium inom handel

Andra pågående uppdrag: VD och Koncernchef Sterner Stenhus-gruppen och Stenhus Fastigheter i Norden AB, samt styrelseledamot i koncernens bolag, Styrelseordförande Premia Properties SA

Innehav i Randviken Fastigheter: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

Mikael Nicander

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1970

Arbetslivserfarenhet: vVD Stenhus Fastigheter i Norden AB, VD Stendörren Fastigheter AB (publ), vVD Kvalitena AB (publ), VD Lantmännen Fastigheter AB, Styrelseledamot Stendörren Fastigheter AB (publ), Styrelseledamot Admiral Capital A/S (publ)

Utbildning: Teknisk Kandidatexamen fastighetsekonomi och bygg KTH

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande MiloMnAReal Estate AB, Styrelseledamot Fair Investments Sweden AB

Innehav i Randviken Fastigheter: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Tomas Giorgiadis

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1976

Arbetslivserfarenhet: CFO Stenhus Fastigheter i Norden AB, Arbetschef Sterner Stenhus AB, ansvar för inköp och projektledning Sterner Stenhus AB, Styrelseledamot i Fasadgruppen Group AB, Styrelseledamot i SPEF en branschförening.

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik & elektroteknik LiTH

Andra pågående uppdrag: vVD & CFO Sterner Stenhus-gruppen

Innehav i Randviken Fastigheter: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

 

Ansvarig revisor

Magnus Thorling
PwC