Huvudkontoret

Randviken Fastigheter AB
Box 160 38, 103 21 Stockholm

Besöksadress
Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm

Tel: 08-740 84 00
Email: info@randviken.se

Verkställande direktör
Elias Giorgiadis
elias.giorgiadis@stenhusfastigheter.se

Certified Adviser

Redeye
certifiedadviser@redeye.se / 08 121 576 90