Randviken tillämpar från och med den 16 december 2021 Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Följaktligen har inte årsstämman 2021, som hölls före detta datum, antagit en valberedningsinstruktion i enlighet med Koden. Styrelsens ordförande, Tobias Emanuelsson, har dock enligt gängse praxis kontaktat de röstmässigt starkaste aktieägarna i Randviken per den 30 september 2021 för att erbjuda dem möjlighet att utse en ledamot vardera till en valberedning. Arbetet har renderat i följande sammansättning av valberedning inför årsstämman 2022:

Karim Sahibzada – valberedningens ordförande
Tobias Emanuelsson – utsedd av RMW Rand AB
Sven-Olof Johansson – utsedd av Fastpartner AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till info@randviken.se eller med brev till Randviken Fastigheter AB, Att: Valberedningen, Box 16038, 103 21 Stockholm.

Presskontakt

Gustaf Segerborg
+46 70 276 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se