2022-02-23
Bokslutskommuniké 2021

Vecka 14 2022
Årsredovisning 2021

2022-04-29
Årsstämma 2022

2022-05-17
Delårsrapport jan – mar 2022

2022-08-24
Delårsrapport jan – jun 2022

2022-11-15
Delårsrapport jan – sep 2022

2023-02-23
Bokslutskommuniké 2022

Presskontakt

Gustaf Segerborg, VD
+46 70 276 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se