Randvikens årsstämma 2022 kommer att äga rum i Stockholm den 29 april 2022.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman, om en skriftlig begäran har kommit in till styrelsen senast fredagen den 11 mars 2022 eller efter detta datum men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämma.

Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till Emil Jansbo på adress: emil.jansbo@randviken.se

Relevanta dokument inför årsstämman finns att läsa under fliken ”Stämmodokument

Presskontakt

Gustaf Segerborg, VD
+46 70 276 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se