Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) lämnade den 19 april 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken. Mer information om erbjudandet finns på Stenhus Fastigheters hemsida.

Presskontakt

Gustaf Segerborg
+46 70 276 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se