Mejseln 27 & 28, Lidköping

AdressJungmansgatan 14-16
531 40 Lidköping

FastighetstypLager / Lätt industri

Uthyrningsbar area12 179

Större hyresgästerVSAB och Sundlings