Randviken ökar i Öresundsregionen

Randviken Fastigheter AB fortsätter satsa i Malmö genom ytterligare förvärv. Säljare är Volito Fastigheter och KTI Fastigheter. Fastigheterna, som är belägna i Fosie, Bulltofta samt Kirseberg i Malmö, är till största del av typen kontor & lätt industri/lager med visst inslag av proffshandel. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 17 400 kvm. Affärerna genomförs i bolagsform och tillträde har skett under februari och mars 2019.

Peter Liderås, COO Randviken Fastigheter AB:

”Genom dessa förvärv fortsätter vi komplettera vårt bestånd i Öresundsregionen, en marknad vi strategiskt valt. Vår satsning som vi påbörjade under 2018 har fallit mycket väl ut och är därför mycket glada att tillföra ytterligare möjligheter i regionen. De tillkommande fastigheterna passar väl in då de är välskötta och möter den efterfrågan vi ser i marknaden. Vi har nu förvärvat i Öresundsregionen till ett värde om ca 600 MSEK och hoppas på fler affärer i regionen.

Vår tillväxt fortsätter och vi har förstärkt vår organisation inom transaktion och teknik. Brian Fennimore tillträdde som Teknisk Chef i januari och Anton Jansson inom Transaktion i februari. Förstärkningar som gör att vi ökar takten ytterligare enligt vår beslutade strategi. Flera nya fastighetsutvecklingsprojekt inom regionerna är påbörjade enligt plan och vi arbetar kontinuerligt med nya transaktionsmöjligheter.”

För ytterligare info, kontakta:

Randviken Fastigheter AB

Peter Liderås
070 474 19 91

peter.lideras@randviken.se

 

Pressmeddelande Randviken Öresund 2019-03-01