Randviken och SBAB ingår långsiktigt hyresavtal i Karlstad

Randviken Fastigheter AB och SBAB Bank (publ) har idag ingått ett 12 årigt hyresavtal i Karlstad. Hyresavtalet innebär att Randviken anpassar lokalerna samt bygger ut dagens fastighet med cirka 1 000 kvm. Ombyggnationen förväntas påbörjas under våren 2019 med färdigställande i början av 2021. Under tiden för ombyggnationen flyttar SBAB sin verksamhet till Inre Hamn i Karlstad.

Fastigheten byggs enligt SBAB:s högt ställda miljökrav samt krav på funktionalitet. SBAB har jobbat efter att uppnå KCK, Karlstads Coolaste Kontor, vilket nu i och med avtalet uppnåtts.

”När vi nu tillsammans med SBAB och O’Learys kröner vår satsning i Karlstad inom kvarteret Merkurius, har Randviken på kort tid genomfört den strukturomvandling och affärsplan vi utgick från vid vårt förvärv. Kvarteret har nu gått från sin skepnad som galleria Valvet till att utgöra en del som förstärker stadsrummet i Karlstad. Utåtriktad handel och restauranger mot gatumiljö i kombination med kontor och bostäder, ger en levande plats i staden.” säger Peter Liderås, Fastighetschef Randviken. ”Karlstad är en bra plats för oss att verka på och därför har vi också under hösten förvärvat handelsdelen i anrika Grand genom 3D-bildning samt en detaljhandelsfastighet i stadsdelen Norrstrand med Coop & Apoteket som hyresgäster.”

I och med avtalet med SBAB har Randviken senaste 12 månaderna ingått hyresavtal med SBAB samt Olearys om 12år respektive 20 år.

Vi är oerhört stolta och glada att vi på så kort tid klarat av att attrahera långsiktiga och stabila hyresgäster till våra fastigheter vid Stora Torget. Randviken skall vara ett bolag som kontinuerligt jobbar med att bygga långsiktigt samarbete med våra hyresgäster samt skapar värde för våra ägare, säger Tobias Emanuelsson, VD Randviken Fastigheter.

Pressmeddelande SBAB