Randviken förvärvar fastigheter i Uppsala

Randviken har ingått överlåtelseavtal avseende fastigheterna Uppsala Danmarks-Kumla 8:12 och 8:13.

Fastigheterna är belägna invid E4:ans södra infart till Uppsala, strax öster om Boländerna. För närvarande är fyra stycken byggnader under uppförande, varav tre är fullt uthyrda. Hyresgästerna är Taxi Kurir, Harrys Bilcenter, Ryds bilgas och Werksta. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 7 400 kvm och samtliga byggnader beräknas stå klara under sommaren 2019.

Transaktionsvolymen uppgår till cirka 140 miljoner kronor och affären genomförs i bolagsform. Säljare är Industrifastighetsgruppen AB.

”Vi är glada över att göra vårt första förvärv i Uppsala. Fastigheterna har ett utmärkt skyltläge längs E4:an och genererar ett stabilt kassaflöde från bra hyresgäster. Dessa fastigheter kompletterar vårt befintliga bestånd mycket väl” säger Gustaf Segerborg, transaktionsansvarig på Randviken Fastigheter.

Tillträde sker i september.

Pressmeddelande Uppsala 13 maj 2019