Randviken förvärvar 42 fastigheter i centrala Karlstad

Randviken Fastigheter AB (publ) genomför sitt hittills största förvärv genom att förvärva 42 fastigheter i centrala Karlstad från Klövern.

Fastighetsbeståndet innefattar 42 fastigheter i Karlstad med en total uthyrningsbar area om ca 200 000 kvm. Fastigheterna har en varierad användning där kontor utgör ca 65%, lager/lätt industri ca 15%, handel och restaurang ca 10% samt övrigt ca 10%. Bland fastigheterna återfinns flertalet välkända byggnader i Karlstad där de största hyresgästerna inkluderar Karlstad kommun, ÅF Pöyry , Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Tieto och WSP. Genom förvärvet kommer Randviken erbjuda Klöverns personal i Karlstad fortsatt anställning vilket säkrar en fortsatt lokal närvaro. Bland fastigheterna som ingår i förvärvet finns Pinassen 2, Barkassen 8 & 9, Skepparen 15, Kanoten 10, Björnen 7 & 13, m.fl.

Transaktionsvolymen uppgår till ca 2 610 mkr och affären genomförs i bolagsform.

Randviken grundades 2017 med målsättning att inom tre år nå ett fastighetsbestånd om 5 – 6 mdr med hög riskjusterad avkastning. Genom detta förvärv, som i stort sett dubblar bolagets balansomslutning, är detta delmål uppnått. Randviken har på kort tid lyckats bygga en stark organisation med egen förvaltning i Stockholm, Mälardalen, Karlstad och Malmö.

”Genom förvärvet har Randviken nått en viktig milstolpe. Vi har nu en stabil plattform som utgör en bra bas för fortsatt tillväxt och utveckling.”

”Vi är glada och känner ett stort förtroende att få fortsätta förvalta denna välbalanserade och fina fastighetsportfölj som Klövern varsamt byggt upp och förvaltat under lång tid. Självklart är det även extra kul för mig och Karim då vi som grundare av Randviken Fastigheter båda härstammar från Karlstad.”  säger Tobias Emanuelsson, VD & medgrundare Randviken Fastigheter.

”För oss på Klövern känns Randviken som rätt bolag att driva denna portfölj vidare, som vi ägt och förvaltat under lång tid. Det skall bli spännande att följa Randviken med dess ambitioner i framtiden.” säger Rutger Arnhult, VD Klövern”.

Köparens rådgivare i transaktionen var Arctic Securities och Vinge Advokatbyrå.

Tillträde sker den 29 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Randviken Fastigheter AB (publ)

Tobias Emanuelsson, VD

Mail: tobias.emanuelsson@randviken.se

Tele: 0738 391 810

Pressmeddelande Randviken 21 oktober 2019