Randviken gör förvärv i Malmö

 Randviken har förvärvat Del av Valhall 1, en blivande 3D-fastighet i Malmö med City Gross som hyresgäst på ett 12-årigt hyresavtal. I och med förvärvet har Randviken nu förvärvat fastigheter för cirka 400 miljoner kronor under tredje kvartalet.

Byggnaden är under uppförande och färdigställande beräknas till årsskiftet 2020/2021. Förutom cirka 6 000 kvm livsmedelsbutik uppförs cirka 200 kvm lokaler som idag är outhyrda samt ett garage med 250 p-platser. Fastigheten ligger i Hyllie som är under stark utveckling.

Transaktionsvolymen uppgår till cirka 200 miljoner kronor och genomförs i bolagsform.

”Förvärvet innebär att vi stärker vår position i Malmö. Vi ser tydliga fördelar ur ett förvaltningsperspektiv att ha en större volym i regionen. Det långa hyresavtalet med en stark motpart i kombination med en nybyggd fastighet passar väl in i Randvikens strategi att bygga en väldifferentierad portfölj med en mix av långa hyresavtal samt fastigheter med utvecklingspotential” säger Gustaf Segerborg, transaktionsansvarig på Randviken Fastigheter

Säljare är ett bolag som ägs av ett investerarkollektiv strukturerat av Vault Investment Partners, som förvärvade projektet i Hyllie under 2017. Förutom handel innehåller projektet i Hyllie cirka 430 bostäder samt garage.

Tillträde sker vid projektets färdigställande.

 

Pressmeddelande Randviken Hyllie 2018-10-10