Randviken avyttrar fastighet i Nynäshamn

Randviken  avyttrar fastigheten Alkotten 2 i centrala Nynäshamn till  Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ). Planerat frånträde är den 3 december 2019.

Förvärvet omfattar 4 126 kvm uthyrningsbar yta, huvudsakligen nyttjad för kontorsändamål. Fastigheten är belägen med bra mikroläge centralt i Nynäshamn med hyresgäster såsom Nynäshamns Kommun och Folktandvården. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 72,5 Mkr.

Kontaktperson för ytterligare information;

Randviken Fastigheter AB (publ)

Gustaf Segerborg, Transaktionschef

Mail: gustaf.segerborg@randviken.se

Tele: 070 276 88 89

 

Alkotten 2, Nynäshamn