Randviken är ett snabbfotat fastighetsbolag med affärsidé att aktivt förvalta och förädla fastigheter.

Om oss

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Vi driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark där vi bygger bostäder och lokaler åt våra kunder. Randvikens förvaltningsfilosofi bygger på flexibilitet för att skapa bästa möjliga lösning till våra hyresgäster och vårt mål är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för både företag, individer och samhället i stort. Bolagets ägare består av svenska privatpersoner och investeringsbolag.

Företag ska ha möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Utifrån den visionen grundades Randviken våren 2017. Namnet kommer från en plats strax utanför Karlstad i Värmland, där grundarna växte upp.

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 

Grundades

Affärsidé

Vi arbetar långsiktigt, hållbart och vill på riktigt hjälpa de som vill göra affärer med oss. Kombinationen av stabila kassaflöden tillsammans med fastighetsförädling ger goda möjligheter till hög riskjusterad avkastning.

Vision

Människor älskar att leva och verka tillsammans med Randviken och företag får möjlighet att utvecklas och växa.

Mission

Att tillhandahålla lokaler och förädla och utveckla fastigheter som möjliggör uthållig tillväxt för företag och människor.