Fastigheter

Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter utifrån en hållbar vision. Genom att skapa dynamiska platser för företag att växa och utvecklas på vill vi göra skillnad i såväl det lilla som stora för både hyresgäst och omgivning.

Vår inriktning är främst kommersiella fastigheter där vi ser en utvecklingspotential. I dagsläget äger vi fastigheter i Stockholmsområdet, Mälardalen, Karlstad samt i och kring Malmö. Detta är geografier där vi har en personlig förankring och stark lokalkännedom. Vi är ständigt på jakt efter nya investeringsmöjligheter och är i grunden händelsestyrda vad gäller typ av objekt och geografi.

Skogskarlen 3, Solna

Gjutformen 1, Huddinge

Danmarks Kumla 1:2, Uppsala

Genetikern 2, Botkyrka

Saturnus 29, Lund

Stångbettet 1, Malmö

Fastighetsvärde
per region Q3 2019

Öst77%
Syd20%
Väst3%

Sammanfattning fastighetsbestånd
per region Q3 2019

Region Antal fastigheter Uthyrningsbar area Andel hyresintäkt
Öst2691,47972%
Syd1436,87826%
Väst22,7622%
Total 42 131,119 100%

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Randviken