För investerare

Bolagsstämma

Aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ), org. nr 559103-1983, med säte i Stockholms län, Stockholms kommun, ("Randviken" eller "Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma (årsstämma) på konferensanläggningen 7A Strandvägen, belägen på Strandvägen 7, Stockholm, onsdagen den 24 april 2019 klockan 14.30 - 16.00.

Kallelse till årsstämma Fullmakt årsstämma 2019 Integritetspolicy 

Fullständiga villkor Optionsprogram Styrelsens förslag till bemyndigande