Kontor / 3711 Kvm

Nybrogatan 5, Eskilstuna

Vinkelhaken 5

Fastigheten är belägen i centrala delarna av Eskilstuna med adresserna Fristadstorget 4 & Nybrogatan 5. På fastigheten finns en byggnad om sex våningar. Byggnaden uppfördes under 1950-talet och har sedan dess renoverats och anpassats. Total uthyrbar area uppgår till ca 3 870 kvm som innefattar bostäder, kontor, restaurang, butik och lager.

Nybrogatan 5, Eskilstuna

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89