Handel / 6541 Kvm

Valsta Torg 2, Sigtuna

Valsta 3:29

Valsta centrum är beläget i stadsdelen Valsta i sydvästra Märsta intill Mälaren i Sigtuna kommun. På fastigheten finns en huvudbyggnad bestående av en våning i markplan med en källarvåning som renoverats genomgående 2014. Genom 3D-bildning ingår även del av markplanen i de två intilliggande bostadshusen. Total uthyrbar area uppgår till ca 6 540 kvm och innefattar bland annat butik, restaurang, vård, bibliotek. Under 2018 kommer uppförandet av bostäder på fastighetens tak att påbörjas med en estimerad byggtid om sex månader.

Valsta Torg 2, Sigtuna

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89