Kontor / 1612 Kvm

Kappetorpsvägen 3, Sollentuna

Rutan 1 m.fl.

Rutan 1 är belägen i Kappetorps industriområde i Sollentuna kommun. På fastigheten är en enplansbyggnad med entresolplan uppförd. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 100 kvm och är av lokaltypen lager.

Rutan 5

Rutan 5 är belägen i Kappetorps industriområde i Sollentuna kommun. Fastigheten är bebyggd med en kontors- och verkstadsbyggnad samt ett kallager. Samtliga byggnader är uppförda 2009. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 1 510 kvm.

Respiten 1

Respiten 1 är belägen i Kappetorps industriområde i Sollentuna kommun. Fastigheten som endast består av ca 6 000 kvm mark ligger i direkt anslutning till Rutan 1 och Rutan 5. Alla typer av ledningar som behövs är idag framdraget till fastighetsgränsen. Framtida projektering kommer att bestå av en industri- alternativt lagerbyggnad om 3 000 kvm där förväntad byggstart är 2023.

Kappetorpsvägen 3, Sollentuna

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89