Industri / 3012 Kvm

Rallarvägen 23, Åkersberga

Runö 7:165

Fastigheten har adressen Rallarvägen 23 i Åkersberga. På fastigheten finns en byggnad som är uppförd i två etapper. Etapp ett uppfördes år 1989 och etapp två uppfördes år 2005. Plan 2 i den nyare delen nås utifrån via en ramp, som finns på baksidan av byggnaden, vilket möjliggör bilutställning på övre plan. Lokalerna uppgår idag till 3 012 kvm uthyrbar area och är en blandning av bilförsäljning, bilbesiktning, biltvätt och service, lager, kontor samt en restaurang.

Rallarvägen 23, Åkersberga

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89