Lager / 1178 Kvm

Rallarvägen 14, Åkersberga

Runö 7:147

Fastigheten har adressen Rallarvägen 14 i Åkersberga. På fastigheten finns två byggnader. Huvudbyggnaden inrymmer kundmottagning, bilförsäljning, kontor samt verkstadslokaler. Huvudbyggnaden är uppförd 1991 och tillbyggd 2010. Tillbyggnaden avser verkstadsdelen. Den totala uthyrningsbara arean är 1 178 kvm.

Rallarvägen 14, Åkersberga

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89