Handel / 425 Kvm

Rallarvägen 21, Åkersberga

Runö 7:140

Fastigheten har adressen Rallarvägen 21 i Åkersberga. På fastigheten finns en byggnad som är uppförd 2003. Byggnaden används huvudsakligen idag som bilhall för försäljning av bilar samt en mindre del för tvätt och recond. Den totala uthyrbara arean är 425 kvm fördelat mellan butik och industri.

Rallarvägen 21, Åkersberga

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89