Kontor / 9069 Kvm

Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Ruletten 5 m.fl.

Ruletten 5 är beläget i Rotebro, i norra delen av kommunen nära gränsen till Upplands-Väsby och Infracity-området. Förvaltningsenheten består av Ruletten 5 samt Ruletten 30 som endast består av mark. Ruletten 5 utgörs av fyra sammanlänkade byggnader som innefattar kontor, restaurang, garage och förråd. Två av byggnaderna är uppförda år 1990 och två år 2004. På fastigheten finns även en äldre villa som är i mycket gott skick. Den totala uthyrningsbara arean är drygt 9 000 kvm. Den totala tomtarealen uppgår till 43 509 kvm. Exploatering av den obebyggda tomten planeras till 2023.

Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89