Mark / 40000 Kvm

Tegelängsvägen, Botkyrka

Botvidsgymnasiet 9

Botvidsgymnasiet 9 ligger inom programområdet för Slagsta Strand. Området ligger ca 200 meter från Mälaren där det planeras för en ny stadsdel med service och verksamheter. Detaljplanearbete för fastigheten pågår och förväntas vara klart under Q1 2019. Totalt förväntas planen medge bostadsbyggrätter om ca 60 000 kvm BTA. På fastigheten finns i dagsläget mindre byggnader om totalt 1 350 kvm som genererar kassaflöde fram till byggstart.

Tegelängsvägen, Botkyrka

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89