Stockholm / Mälardalen

I Stockholm/Mälardalen förvaltas ett 20-tal fastigheter av olika karaktär, dock främst kontorsfastigheter.

Antal fastigheter:   17

Uthyrningsbar area: 99654 kvm

Aske 1:2
Körunda 1:3
Alkotten 2
Friibergh m.fl.
Rutan 1 m.fl.
Vagnmakaren 8
Vinkelhaken 5
Runö 7:12
Runö 7:140
Runö 7:147
Runö 7:165
Ruletten 5 m.fl.
Valsta 3:29
Botvidsgymnasiet 9
Skogskarlen 3
Runö 7:120
Furudal 7