Projekt & Utveckling

Randviken driver idag ett projekt som inryms på fastigheten Botvidgymnasiet 9 som ligger inom programområdet för Slagsta Strand. Området ligger i anslutning till Mälaren där det planeras för en ny stadsdel med blandad bebyggelse.

Antal fastigheter:   0

Uthyrningsbar area: 0 kvm