Kontor / Lager / 3500 Kvm

Tellusgatan 15

Saturnus 29

Saturnus 29 är belägen på Tellusgatan i Lund, i direkt anslutning till väg E22. Fastigheten omfattar en huskropp i ett plan. Inom fastigheten finns totalt sju hyresgäster, däribland PostNord, Telia och Agellis Group. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 3 500 kvm. Lokalerna utgörs av kontor, lager samt ett gym. Byggnaderna uppfördes år 2000.

Tellusgatan 15

Karta över området

Kontaktperson

Peter Liderås

Fastighetschef

+46 704 74 19 91