Handel / 1945 Kvm

Hornyxegatan 4

Fibulan 1

Fibulan 1 är belägen på Hornyxegatan i Fosie och är bebyggd med en huskropp i ett plan. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 1 945 kvm, varav knappt 1 600 kvm utgörs av handelsytor och resterande del av verkstadslokaler. Fastigheten har totalt fem hyresgäster.

Byggnaden är ursprungligen uppförd år 1973. 1990 skedde en tillbyggnad och sedan dess har löpande anpassningar gjorts.

Hornyxegatan 4

Karta över området

Kontaktperson

Peter Liderås

Fastighetschef

070 474 19 91