Öresund

Fastigheterna i Malmö utgörs främst av lätt industri/lagerlokaler.

Antal fastigheter:   8

Uthyrningsbar area: 19492 kvm

Bronsyxan 9
Fibulan 1
Flintkärnan 2
Skogholm 5
Sadelknappen 4
Stångbettet 1
Saturnus 29
Sadelknappen 1