Handel / 2728 Kvm

Skarphagsgatan 29A-H, Norrköping

Ugnen 5 m.fl.

Ugnen 5 är en tomträtt med en tomtareal om 9 425 kvm. Fastigheten inrymmer Skarphagens Centrum som består av totalt tre byggnader med en total uthyrbar area om ca 2 730 kvm. Förutom centrumverksamheten finns det åtta bostadslägenheter. Till enheten hör även fastigheterna Skarphagen 1:40 och 1:41 som består av en parkeringsplats som idag används av besökarna till Skarphagens Centrum.

Skarphagsgatan 29A-H, Norrköping

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89