Handel / 1522 Kvm

Nyköpingsvägen 20, Åby

Åby 20:3

Fastigheten med adressen Nyköpingsvägen 20 ligger i Åby, Norrköpings kommun. På fastigheten ligger en enplansbyggnad som uppfördes 1994 där tillbyggnad har skedde 1998. Total uthyrbar area uppgår till ca 1 520 kvm som är fördelad mellan butiker och vård.

Nyköpingsvägen 20, Åby

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89