Vård / 2306 Kvm

Nyköpingsvägen 32, Åby

Åby 20:2

Fastigheten med adressen Nyköpingsvägen 28-30 & 32 ligger i Åby, Norrköpings kommun. Total uthyrbar area uppgår till ca 2 300 kvm som är fördelad mellan kontor, butiker och vård. Då övervägande yta används för olika typer av vårdverksamhet klassificeras fastigheten som en specialenhet.

Nyköpingsvägen 32, Åby

Karta över området

Kontaktperson

Gustaf Segerborg

Transaktioner och förvaltning

+46 702 76 88 89