Norrköping

Fastigheterna är belägna i nära anslutning till Norrköpings centrala delar och består av butiker, vård och kontor.

Antal fastigheter:   4

Uthyrningsbar area: 13387 kvm

Åby 20:2
Åby 20:3
Spolaren 4
Ugnen 5 m.fl.