Handel / 11715,5 kvm Kvm

Västra Torggatan 10A, Karlstad

Mercurius 16

Fastigheten är belägen i kvarteret Mercurius utmed långsidan av Stora Torget samt shoppinggatorna Drottninggatan, Östra Torggatan och Västra Torggatan i centrala Karlstad. Fastigheten inrymmer galleria och kontor i fem våningar med källarplan. Till enheten hör arrendet av Merkurius 18 där idag Barón bedriver restaurangverksamhet. Totalt förhyr Barón 1 021 kvm varav 760 kvm är det faktiska arrendet.

Under slutet av 2017 påbörjades ett arbete att förändra användningen av gallerians ytor. Under februari 2018 ingicks ett avtal med O’Learys som förhyr ca 2 800 kvm från och med 2018-05-31. Arbete har påbörjats för att anpassa ytorna till O’Learys verksamhet.

Västra Torggatan 10A, Karlstad

Karta över området

Kontaktperson

Terése E Widström

Förvaltning

+ 46 70 255 80 46