Kontor / 6578 Kvm

Tingvallagatan 11, Karlstad

Mercurius 14

Fastigheten är belägen i kvarteret Mercurius utmed långsidan av Stora Torget i centrala Karlstad. Mercurius 14 är bebyggd med en kontorsbyggnad om sex våningar plus källare. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1908 där omfattande om- och påbyggnad genomfördes under 1990-talet. Fastigheten har sedan dess renoverats i början av 2010-talet. Byggnaden som uppgår till 6 578 kvm nyttjas idag som kontor och banklokal.

Tingvallagatan 11, Karlstad

Karta över området

Kontaktperson

Terése E Widström

Förvaltning

+ 46 70 255 80 46