Karlstad

Beståndet är fokuserat på de absolut mest centrala delarna av Karlstad. Fastigheterna inrymmer restauranger, butiker och kontor.

Antal fastigheter:   4

Uthyrningsbar area: 9328 kvm

Mercurius 16
Mercurius 14
Mercurius 21
Affärsmannen 2