Våra Fastigheter

Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter utifrån en hållbar vision. Genom att skapa dynamiska platser för företag att växa och utvecklas på vill vi göra skillnad i såväl det lilla som stora för både hyresgäst och omgivning. 

Vår inriktning är främst på kommersiella fastigheter där vi ser en utvecklingspotential. I dagsläget fokuserar vi på Stockholmsområdet, Mälardalen och Karlstadsregionen där vi har en personlig förankring och stark lokalkännedom.

Våra Fastigheter

59.379712,13.500078
59.478026,17.857295
59.37205,16.51475
59.37154,16.512338
59.483375,18.274773
59.483579,18.275147
59.483782,18.276331
59.484109,18.274387
59.48106,17.92375
59.380082,13.501079
59.616246,17.826423
58.665696,16.179894
58.664722,16.179424
58.602815,16.179302
59.257024,17.852262
58.577682,16.155768
59.607917,17.64203
59.00926,17.880505
58.904611,17.94457
59.699479,17.499676
59.379308,13.502192
59.391247,13.516832
59.378143,18.02706
59.48106,17.92375
59.478026,17.857295
59.48558,18.27632
59.390873,17.881994
55.563666,13.041229
55.567373,13.048641
55.560506,13.036743
55.559242,13.046532
55.565424,13.070484
55.569103,13.069019
55.697375,13.212865
55.566424,13.05815
55.857971,12.841574
59.078706,15.122977